Free Bets offers available across all uk gambling sites - Bookies Free Bets from www.bets.zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best free bets.

TEHN. PREGLED I REG. VOZILA

Tehnički ispravna vozila su veoma važan faktor bezbednosti saobraćaja. Samo tehnički ispravna vozila mogu garantovati njegovu bezbednu primenu pa je, sa tog razloga, tehnička ispravnost vozila i osnovni uslov za registraciju vozila.

Kontrola tehničke ispravnosti vozila obuhvata detaljnu kontrolu svih uređaja vozila, bitnih sa gledišta bezbednosti vožnje, a vrši je, na redovnom tehničkom pregledu, ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. U ovu svrhu, ovlašćene organizacije za vršenje tehničkog pregleda vozila moraju biti opremljene odgovarajućom ispitivačkom opremom i uređajima, a moraju raspolagati i odgovarajućim stručnim kadrom. 

Registracija bez odlaska u SUP, na 6-12 mesečnih rata, čekovima gradjana i platnim karticama svih banaka.

Tehnički pregled Vatrogas Komerc vam nudi

Tehnički pregled vozila

Izdavanje registracionih nalepnica 

Polise Djenerali I Dunav osiguranja

Kompletna registracija bez odlaska u PU

Svake subote radimo atesteza homologaciju vozila iz uvoza u saradnji sa mašinskim fakultetom